Kylie & Tyga Leave Kabuki Restaurant in Los Angeles

Kylie & Tyga was spotted leaving Kabuki Restaurant in Los Angeles, California on January 11, 2017.

0
0